Lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset

Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee kuntalain 84 §:n perusteella antaa tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tullut valituksi tehtävään. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Luottamushenkilöt

Viranhaltijat

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.