Lautakunnat

Lautakunnat vuosille 2017-2021

Tarkastuslautakunta
Pja Jouni Kalmakoski
Jäsenet: Jouko Silvennoinen (Vpj), Tuomo Onkalo, Irma Kyröläinen, Niina Veittikoski 

Keskusvaalilautakunta
Pja Lotta Nurmela
Jäsenet: Pertti Mäcklin (Vpj), Leena Värtö, Kari Heinikoski, Ilkka Vuorimaa

Sivistyslautakunta
Pja Leena Alanaatu-Haapaniemi
Jäsenet: Ville Eskola, Lea Kantola, Seppo Lämsä, Sami Puotiniemi, Anu Veittikoski (vpj)
Kunnanhallituksen edustaja Tuomo Leinonen.

Tekninen lautakunta
Pja Raimo Simoska
Jäsenet: Pertti Mäcklin, Maritta Rissanen, Elina Kumpuniemi, Tuomo Marttila, Pirkko Ylikärppä, Veli Martimo
Kunnanhallituksen edustaja Eero Halttu

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.